• |
ide | kryesore

Teatri Kombëtar/ Zbulohen pikat kryesore të marrëveshjes së Bashës me artistët

Lajme, Të fundit

Sapo është nënshkruar marrëveshja mes kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe komunitetit të artistëve në mbrojtje të godinës ekzistuese të Teatrit Kombëtar.


Para protestuesve brenda sallës së TK-së, është lexuar teksti i marrëveshjes së lidhur mes palëve, që konsiston më së pari në zotimin për ruajtjen e gjithë kompleksit artisitiko-kulturor, së bashku me godinën e Teatrit Eksperimental.


Në marrëveshje parashikohet ndër të tjera miratimi i posaçëm për realizimin e një procedure të re për rikonstruksionin e Teatrit dhe shfuqizimi i ligjiit 37 /2018 për uzurpimin e hapësirës publike të Teatrit, sapo PD-ja të bëhet forcë qeverisëse.

Pikat kryesore të marrëveshjes:

 1. “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit” shpreh vendosmërinë për të vijuar pandërprerje betejën për mbrojtjen e kompleksit shumëfish historik e kulturor, në të cilin funksionojnë aktualisht dy teatrot, ai Kombëtar dhe ai Eksperimental.
 2. Partia Demokratike angazhohet të mbështesë veprimet dhe aksionet e “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit” për mbrojtjen e ndërtesës historike të Teatrit Kombëtar dhe njëherësh për mbrojtjen e pronës publike të kërcënuar nga tjetërsimi i paligjshëm dhe korruptiv, duke përfshirë ndërmarrjen e çdo aksioni, të duhur e të nevojshëm, ligjor, politik e qytetar.
 3. Brenda 6 muajve nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë shumicë politike qeverisëse, kompleksit të ish-Qarkut “Skanderbeg”, ku përfshihet edhe Teatri Kombëtar dhe zonat përreth tij, do t’i rikthehet me përparësi statusi “Ansambël Monument Kulture”, duke qenë pjesë e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës.
 4. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë shumicë politike qeverisëse, kompleksi i ish-Qarkut “Skanderbeg”, ku përfshihet edhe Teatri Kombëtar dhe zonat përreth tij, do t’i nënshtrohen ruajtjes dhe restaurimit të tyre, duke tërhequr në një sipërmarrje të tillë përvojën dhe ekspertizën e arkitektëve dhe ekspertëve të monumenteve të kulturës më të mirë në vend.
 5. Brenda 1 muaji nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë shumicë politike qeverisëse, do të shfuqizojë me përparësi si antikushtetues ligjin nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe i godinës së re të Teatrit Kombëtar”, si dhe çdo akt tjetër ligjor e nënligjor që buron prej tij dhe parashikon tjetërsimin e paligjshëm të pasurisë publike.
 6. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë shumicë politike qeverisëse, do të ndërmarrë të gjitha masat e duhura ligjor për të garantuar vënien përpara përgjegjësisë penale dhe administrative të të gjithë vendimmarrësve publikë dhe subjekteve private, për përfshirjen në aferën e grabitjes kriminale të truallit të Teatrit Kombëtar, duke u ngarkuar atyre edhe detyrimin për kompensimin e çdo dëmi të shkaktuar.

 

Marrëveshja e plotë: PËR NDËRMARRJEN E NJË ZOTIMITË PËRBASHKËT PUBLIK

Në Tiranë, sot më25 Korrik 2019,

Ne, qytetarët dhe artistët e angazhuar për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar,

dhe Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuar,

1.1. Duke e konsideruar ndërtesën e Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Eksperimental, si dhe zonën përreth tij, si pjesë të patjetërsueshme të Qendrës Historike të Tiranës, si dhe me vlera të padiskutueshme historike dhe pjesë të trashëgimisë kulturore;

1.2. Duke qenë krenarë dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe me përgjegjësinë për të ruajtur trashëgiminë tonë historike e kulturore dhe mbrojtur e forcuar vlerat shpirtërore të vendit;

1.3. Duke i vlerësuar si antikombëtare dhe të paligjshme përpjekjet për shkatërrimin e ndërtesës historike të Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Eksperimental;

1.4. Duke mbajtur në konsideratë se rendi kushtetues, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare, janë bazat e shtetit shqiptar, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë;

1.5. Duke vlerësuar nevojën urgjente që ka arti dhe kultura për më shumë mbështetje financiare nga Buxheti i Shtetit, ndërtimin e ambienteve të reja në funksion të artit dhe kulturës, si dhe nevojën që ekziston për ruajtjen dhe restaurimin e plotë tëndërtesës së Teatrit Kombëtar;

1.6. Duke qenë të ndërgjegjshëm se pronat publike janë pasuri e të gjithë qytetarëve, dhe se nuk mund të tjetërsohen, duke cënuar interesin publik, për qëllime fitimi nga biznesi privat;

 

1.7. Duke e konsideruar miratimin e një ligji tëposaçëm për të rregulluar procedurën për realizimin e një projekti publik-privat, konkret dhe individualisht të përcaktuar, si një precedent të rrezikshëm për interesin publik dhe që rrezikon thelbësisht barazinë përpara ligjit dhe lirinë ekonomike;

1.8. Duke mbajtur në konsideratë se mbrojtja e interesit publik dhe e drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit, si dhe duke qenë të ndërgjegjshëm se aktualisht jemi në një moment ballafaqimi historik, mes demokracisë shqiptare të rrezikuar dhe totalitarizmit të shfaqur;

1.9. Me vendosmërinë për të kontribuar në ndërtimin e një shteti të së drejtës, dhe një shoqërie demokratike që garanton liritë dhe të drejtat e njeriut, në një sistem politik demokratik që garanton llogaridhënien dhe kufizimin e pushtetit;

 

DEKLAROJMË

ME PËRGJEGJËSI TË PLOTË PUBLIKE

NDËRMARRJEN E KËTIJ ZOTIMI:

 

 1. Lidhur me Teatrin Kombëtar:

 

1.“Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit” shpreh vendosmërinë për të vijuar pandërprerje betejën për mbrojtjen e kompleksit shumëfish historik e kulturor, në të cilin funksionojnë aktualisht dy teatrot, ai Kombëtar dhe ai Eksperimental.

 

 

2.Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar angazhohet të mbështesë veprimet dhe aksionet e “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit” për mbrojtjen e ndërtesës historike të Teatrit Kombëtardhe njëherësh për mbrojtjen e pronës publike të kërcënuar nga tjetërsimi i paligjshëm dhe korruptiv, duke përfshirë ndërmarrjen e çdo aksioni, të duhur e të nevojshëm, ligjor, politik e qytetar.

 

 

3.Brenda 1 muaji nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisëdheopozita e bashkuar do të jetë shumicë politike qeverisëse, kompleksit të ish-Qarkut “Skanderbeg”, ku përfshihet edhe Teatri Kombëtar dhe zonat përreth tij, do t’i rikthehet me përparësi statusi“Ansambël Monument Kulture”, duke qenë pjesë e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës.

 

 

4.Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuar do të jetë shumicë politike qeverisëse, kompleksii ish-Qarkut “Skanderbeg”, ku përfshihet edhe Teatri Kombëtar dhe zonat përreth tij, do t’i nënshtrohen ruajtjes dhe restaurimit të tyre, duke tërhequr në një sipërmarrje të tillë përvojën dhe ekspertizën e arkitektëve dhe ekspertëve të monumenteve të kulturës më të mirë në vend.

 

 1. Brenda 1 muaji nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuar do të jetë shumicë politike qeverisëse, do të shfuqizojë me përparësi si antikushtetues ligjin nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe i godinës së re të Teatrit Kombëtar”, si dhe çdo akt tjetër ligjor e nënligjor që buron prej tij dhe parashikon tjetërsimin e paligjshëm të pasurisë publike.
 2. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuardo të jetë shumicë politike qeverisëse, do të ndërmarrë të gjitha masat e duhura ligjor për të garantuar vënien përpara përgjegjësisë penale dhe administrative të të gjithë vendimmarrësve publikë dhe subjekteve private, për përfshirjen në aferën e grabitjeskriminale të truallit të Teatrit Kombëtar, duke u ngarkuar atyre edhe detyrimin për kompensimin e çdo dëmi të shkaktuar.

 

 1. Lidhur me masat për të garantuar demokracinë funksionale, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik:

 

1.Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuardo të jetë shumicë politike qeverisëse, do të ndërmarrë çdo iniciativë të mundshme ligjore, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, përfshirë shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi, për të garantuar që çdo investim e zhvillim i realizuar në pronën publike, të tjetërsuar në kundërshtim me ligjin dhe/ose për motive të dyshuara si korruptive, do t’i kthehet publikut nëpërmjet konfiskimit dhe/ose kthimit të pronës në gjendjen e mëparshme.

 

2.Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuardo të jetë shumicë politike qeverisëse, do të ndërmarrë çdo veprim ligjor të mundshëm, si dhe do të miratojë çdo akt ligjor e nënligjor të nevojshëm, që çdo subjekt privat që ka ndërmarrë veprime aktive apo ka bashkëpunuar në shkatërrimin e pronës publike, sipas rasteve të përmenduara në pikën II/1, do të detyrohet sipas ligjit  për dëmshpërblimin e dëmit të shkaktuar dhe rehabilitimine plotë të zonës dhe pasurive publike, nëpërmjet kthimit të tyre në gjendjen e mëparshme.

3.Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuardo të jetë shumicë politike qeverisëse, me qëllim përmbushjen e plotë të angazhimeve të përmendura në këtë zotim publik, do të ngarkojë një strukturë të posaçme pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, për hartimin dhe ndjekjen e një strategjie të plotë ligjore, si dhe ndërmarrjen e çdo veprimi të duhur ligjor, që mundëson njëkohësisht realizimin e angazhimeve si më sipër dhe mbrojtjen e interesit publik.

 

 1. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuarangazhohet të propozojë një reformë ligjore dhe institucionale për rritjen e përfshirjes dhe pjesëmarrës së publikut në vendimmarrje nëpërmjet garancive të mjaftueshme ligjore për konsultimin efektiv me qytetarët dhe realizimin e demokracisë së drejtpërdrejtë nëpërmjet referendumeve mbi çështje të interesit publik;
 2. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar angazhohet për një sistem zgjedhor që u jep mundësi qytetarëve të shprehen për përfaqësuesit e tyre dhe një reformë kushtetuese që synon rritjen e kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve apo forcimin e llogaridhënies dhe kontrollit ndaj pushtetit. Diskutimi mbi këtë çështje duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë në hartimin e tyre përfaqësues të të gjitha grupeve të interesit dhe shoqërisë civile.

 

 1. Lidhur me nevojën për një Reformë të vërtetë në art dhe kulturë:

 

Brenda 1 viti nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuardo të jetë shumicë parlamentare, në konsultim me komunitetin e artistëve, do të nisë një proces të hapur dhe gjithëpërfshirës, për reformimin e sektorit të artit dhe kulturës në vend që synon:

1.Decentralizimin e institucioneve kulturore në dakordësi me komunitetin artistik dhe shndërrimin e institucioneve buxhetore të artit e kulturës në institucione të pavarura publike;

 

2.Reformimin e kuadrit ligjor për të garantuar statusin dhe të drejtat e profesionit të artistit, përfshi shpërblimin monetar të tyre;

 

3.Garantimin e mbrojtjes efektive të të drejtave të autorit në Shqipëri;

 

4.Rritjen e buxheteve për artin dhe kulturën në nivelet më të larta të rajonit.

 

PËR KËTË QËLLIM:

Palët nënshkruese janë mirëkuptuar për të punuar së bashku dhe të ftojnë të gjithë qytetarët për të kontribuar në përmbushjen e objektivave të përfshira në këtë zotim publik.

Palët nënshkruese angazhohen të informojnë dhe konsultohen me njëra-tjetrën, për mënyrën e përmbushjes në kohë të angazhimeve të përmendura në këtë Deklaratë. Organizatat përfaqësuese të aktorëve, grupet e interesit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, gëzojnë të drejtën të kërkojnë në çdo kohë informacion të plotë, si dhe përmbushjen e këtyre angazhimeve, duke ndjekur çdo mekanizëm dhe duke ndërmarrë çdo veprim që e vlerësojnë të nevojshëm për të garantuar realizimin e tyre.

Një kopje e nënshkruar e kësaj Deklarate [Kontrate] bëhet publike në faqet zyrtare të internetit tëpalëve nënshkruese, si dhe i bëhet me dije opinionit publik, në format dhe mënyrat më të përshtatshme.

Publikimi i kësaj Deklarate konsiderohet edhe informim me mjetetë përshtatshme, i çdo subjekti privat që parashikon të përfshihet në veprime aktive apo të bashkëpunojë në shkatërrimin e ndërtesave dhe zonës përreth Teatrit Kombëtar, duke përfituar pasuri publike, nëpërmjet tjetërsimit të paligjshëm të tyre, sipas arsyetimit kushtetues e ligjor të shprehur në Dekretin e Presidentit të Republikës për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 37/2018 në Kuvendin e Shqipërisë. Çdo veprim i kryer nga tani e në vijim do të konsiderohet ligjërisht si i kryer në keqbesim.

Me garancinë për përmbushjen e plotë të saj, të shprehur nëpërmjet përmbajtjes dhe nënshkrimit publik të kësaj Deklarate:

 

 

10 Comments

 1. ahahah… ”” Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë shumicë politike qeverisëse…..”’ .

  Pra pas 2 vitesh. Prit gomar te mbije bar i thone kesaj pune.
  Teatri prishet keto muaj, keta bejne marrveshje per mbas 2 vitesh.

  komplet debilllik.

  1. Opozita tashme ka fituar de facto ..Demokracia eshte fuqia e shumices,Periudhat parlamentare jane kohe konvencionale maksimale te destinuata te ndryshojne ne zvogelim..thuaja lali Erit eeee ta hash rrogen sagllam sot

 2. Deri tani te vetmet beteja te fituara jane ato qe kane kerkuar dhe pranuar mbeshtetjen e opozites, edhe pse kane lindur nga qytetare. Unaza, Teatri, por edhe Kukesi jane simbole. Asnje keqardhje per deshtimin e studenteve, sepse pervec opozites refuzuan dhe banoret e unazes, duke u sjelle si banore te marsit.
  Kjo marreveshje ishte inteligjente sepse perfshinte edhe zgjidhje me karakter te pergjithshem. Problemet(fjale e bute) per cdo sektor jane te ngjashme dhe beteja eshte e perbashket. Kush veteizolohet nga opozita si te jene me zgjebe eshte idiot dhe i destinuar te deshtoje. Preferencat personale nuk kane pike rendesie ne kete moment. Kete e kuptuan dhe Juli me Gentin.

 3. Neri,
  e vetmja fraze qe ze vend ne komentin tend eshte ajo qe opozita perbehet nga zgjebsa.
  Me ke pelqyer kesaj radhe.

 4. o njerez si e gelltitni kete budadallek. Cdo me thene mareveshje e midis kujt ???????
  C’eshte lulzim basha sot ?????? , cfare perfaqeson ai. Po keta ” artiste ” qe firmosin qe per hire te te vertetes si kemi pare ndonjehere ne skene , keta te ashtuquajtur aktore qe nuk jane gje tjeter vetem se punetor skene.
  Ku jane aktoret e vertete si Robert Ndrenika etj.
  Me kujton filmin e mazllemit qe shiti kripen e i dhane vertetim per leket e i thane kur te clirohet shqiperia do marresh leket.

  1. Me kujtohet kur Ndrenika i lepinte b***en Merhumit ne dramen komunistet 1982..pastaj kur doli deputet me PD, tani po lepin kockat e thara te Rames..A edhe dicka..PD eshte tashme shumice..ne vend..fute ne koken tende pllake..

 5. Ore Emu. Sikur po nxitohesh me duket. Edhe Edmond Budina ishte komunist ne ate drame. Apo ky nuk ja ka lepire b**en merhumit. Sa per PD qe per momentin eshte vetem nje OJQ, sepse nuk ka perfaqesi politike, te presi edhe dy vjet deri ne 2021. Atehere vetm vota e tregon nese eshte shumice. Pjesa tjeter eshte pallavra.

 6. Sapo kishte dale nga prokuroria me ato belget qe e gudulisen pak nga suma,hoqi kollaren rruges takoje nerin dhe ne fun firmosi nje leter bakalli qe protesten do e vazhdoje cuni farihut

 7. Te mjeret komentues rilindas mbrojne kermat,qe do ti paguajn Becchetit qindra milion ku xhvaten edhe ate qe jetojne me 1$ ne dite asistence. E ka rrenuar Shqiperine e ngrate.
  Mbrojeni ket qenje monstruoze se skeni pare akoma as çerekun e demit e te zezave te tij

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.

Kthehu