• |
ide | kryesore
naftë kontrabandë, çmimet

Ndryshojnë çmimet e karburanteve

Bordi i Transparencës ndryshoi çmimet e karburanteve. Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 …