• |
ide | kryesore

Përse arsim publik falas?

Arsimi publik duhet të jetë falas! Sepse “arsim” është thjesht procesi i transmetimit të dijes njerëzore nga një gjeneratë tek …

Kthehu