• |
ide | kryesore

Çfarë i ndodhë trupit tonë pas vdekjes. Shihni skemën sqaruese

Arkiva, Planet
v.png


Nëpërmjet fotografisë më poshtë, sqarohet se çka i ndodhë trupit tonë pas vdekjes. Sqarimet janë dhënë duke u bazuar në kohë. Pra, në sekonda, ditë, javë dhe muaj.
 
Për shembull, sipas fotografisë, dy hapat e parë që “ndërmerr” trupi jonë janë pushimi i aktiviteteve të trurit dhe rënia e temperaturës trupore.
 
Shikoni figurat dhe sqarimet më poshtë për ta kuptuar çdo hap të asaj se çka i ndodhë trupit tonë pasi të vdesim.