• |
ide | kryesore

Ja si kemi qenë cerek shekulli më parë

Arkiva, Syri i Lapsit
1 maj.jpg

Video është e ndarë në disa pjesë që tregojnë aspekte të ndryshme të jetës në ato vite. Muzika është kryesisht kaba përmetare.

Video mbyllet me një fotografi të viteve '90 me popullin në gëzim dhe me shpresa për të ardhmen.