• |
ide | kryesore
ola xama

Nafta që “bleu” McGonigalin

Shqipëria vlerësohet e dyta në Europën Kontinentale sa i takon vendburimeve të naftës mbi tokë (onshore). Nafta që del nga …